STRESS

Hvis du gerne vil have hjælp til at håndtere stress

Jeg foreslår, at vi først og fremmest skelner mellem årsag og virkning: Vi kan kalde de faktorer, som forårsager en reaktion hos individet for stressorer. I og med, at vi mennesker er forskellige, er det også forskelligt, hvilke stressorer, der påvirker os mest. De klassiske, som næsten alle sunde mennesker vil reagere på i en eller anden udstrækning, er:

  • Lav grad af eller mangel på autonomi (dvs. oplevelsen af at have indflydelse på egen situation)

  • Dårligt psykisk miljø (på arbejde eller i privatsfæren)

  • Misforhold mellem egne ressourcer og omverdenens krav/forventninger
Hvis du reagerer med fysisk og mentalt ubehag – de klassiske symptomer er hjertebanken, søvnbesvær, trykken for brystet, svimmelhed, hovedpine, hukommelses- og koncentrationsbesvær, angst – er der tale om en virkning, som vi samlet kan kalde en belastningsreaktion. Vi kan såmænd også godt tillade os at sige, at du er stresset, i og med den oprindelige betydning
af ordet stress: At stringere/stramme. Det giver god mening i sammenhængen; du føler jo, at det hele strammer til om dig.
Det væsentlige er, at vi skelner mellem årsag og virkning. Faktisk er det en ikke uvæsentlig del af selve restitutionsprocessen at skabe overblik over, hvad der er årsag, og hvad der er virkning.


Nogle gange er det enkelt og ligetil, andre gange er faktorerne umiddelbart skjulte, eller fortoner sig i et spind af komplicerede vekselvirkninger. En af mine opgaver i vores samarbejde er at hjælpe med at overskue og gennemskue sammenhængene.