DEPRESSION

Hvis du gerne vil have hjælp til at håndtere depression

Det er altid en god ide at tale med sin læge, hvis man har mistanke om at man har en depression. I svære tilfælde kan det være nødvendigt, at man i en overgangsperiode får medicinsk hjælp.
I de lidt lettere tilfælde kan man nå virkelig langt med samtaleterapi. Der er skrevet tykke psykologiske lærebøger om, hvorfor det er virksomt. For dig, som er nedtrykt, er det nok vigtigst at vide *at* det er virksomt (og ikke så meget, hvorfor).
Vi vil samarbejde om at udrede, hvorfor du er nedtrykt. Og vi vil lægge planer for, hvad du kan gøre for at genfinde troen på det hele.
Min erfaring er, at fysisk aktivitet supplerer et samtaleforløb helt formidabelt godt. Bare rolig, jeg forlanger ikke det umulige af dig, men jeg er ambitiøs på dine vegne. Du skal have det bedre.
Så med den dybeste respekt for din fysiske tilstand vil vi nok understøtte vores mentale arbejde med relevante fysiske målsætninger. Som afhængig af dit udgangspunkt kan spænde fra gåture til krævende træning. Hvorfor? Fordi 
det virker.
Hvis du er med på den, kan vi passende kombinere indsatsen, når vi mødes. En Walk & Talk i naturskønne omgivelser (Lyngby Sø) er på alle måder givtig.